မကြာခင် MERN Stack Course Launch လုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
MMCoder မှ ဖန်တီးထားသော Course များအားလုံးလေ့လာရင်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။

Monthly 30days

25,000 ks

Course Bundle များလေ့လာရန်အတွက်သင့်တော်သော Plan ဖြစ်ပါတယ်။

3 Month 90days

70,000 ks

Multi Framework Libary များလေ့လာရန်အတွက်သင့်တော်သော Plan ဖြစ်ပါတယ်။

1 Month 30days

15,000 ks

Mini Paid Course များလေ့လာရန်သင့်တော်ပါတယ်